World Bank nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2013

Ngày 12/6 Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) chính thức công bố cập nhật Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu 2013 (GEF).

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm