Warrant (Chứng khế), Right (Chứng quyền) là gì ?

CFOViet.com :: Warrant là chứng khế, Right là chứng quyền, tạm dịch là chứng chỉ đặt mua trước chứng khoán nhằm phòng ngừa rủi ro biến động về giá. Warrant có thời hạn dài hơn Right, thường là hơn 1 năm.

Warrant gần giống với hợp đồng quyền chọn (Options), là một loại chứng khoán cho phép người nắm giữ có thể mua được cổ phần của công ty phát hành ra nó với giá xác định tại một thời điểm nhất định trong tương lai.
Điểm khác cơ bản giữa Warrant và Options là: Warrant được phát hành và bảo đảm bởi công ty, còn Options là công cụ tài chính không được phát hành bởi công ty. Thời gian hiệu lực của chứng quyền kéo dài hàng năm còn Options chỉ được tính theo tháng.

Có 3 loại Warrant: Traditional (Truyền thống),  Naked (Chứng quyền không có Trái phiếu đi kèm) và Third-party warrants.
Traditional (Truyền thống): Được phát hành để đi kèm với Trái phiếu (còn gọi là warrant-linked bond), và đại diện cho quyền được mua cổ phiếu của tổ chức phát hành Trái phiếu trên. Nói cách khác, công ty phát hành Warrant truyền thống cũng là công ty phát hành cổ phiếu. Warrant có tác dụng như “chất xúc tác” để việc bán Trái phiếu trở nên dễ dàng hơn, và làm giảm tỷ lệ lãi suất mà công ty bán Trái phiếu sẽ phải dành cho khách hàng.
Naked (Chứng quyền không có Trái phiếu đi kèm): Được phát hành mà không cần phải có Trái phiếu đi kèm, và giống như Warrant truyền thống, Naked Warrants cũng được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán. Loại Warrant này thường được phát hành bởi ngân hàng hay các công ty Chứng khoán.


Gold Warrants (Chứng khế Vàng) liên quan đến kim loại quý như vàng và bạc, được các công ty khai thác vàng phát hành, và ngày nay có thể được sử dụng bởi các ngân hàng đầu tư lớn. Những ngân hàng này trao cho người mua quyền mua vàng vào một ngày nào đó trong tương lai. Gold Warrants thường đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư nếu vàng hiện tại được định giá thấp hơn giá trị thực của nó.

Tham khảo thêm:
http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=1476
http://aiquoc.org/FinancialMarket/Warrants/Warrant.htm
http://dayconlamgiau.vn/forum/showthread.php?t=266
http://ttvnol.com/f_45/224528
Thuật ngữ tài chính:
Chứng khế, Chứng quyền, Warrant

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm