Vùng trũng trái phiếu

(DĐDN)- Chiếm lĩnh thị trường công cụ nợ, trái phiếu Chính phủ (TPCP) 2 tháng đầu năm 2013 tiếp tục chứng tỏ sự đắt hàng. Đây được dự đoán vẫn là kênh đầu tư của các tổ chức, định chế tài chính lớn và các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2013…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm