VPBank cho vay đáp ứng tối đa nhu cầu chi tiêu của khách hàng

(DĐDN) Từ ngày 28/01/2013, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai sản phẩmCho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm – sản phẩm mới nằm trong dòng sản phẩm tín dụng chính dành cho khách hàng cá nhân của VPBank.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm