Vốn Nhật Bản sẽ chảy mạnh vào Việt Nam

Tại Hội thảo – Xúc tiến hợp tác đầu tư: “Thị trường Việt Nam dưới góc nhìn của các doanh nghiệp Nhật Bản” vừa diễn ra tại TP.HCM, nhiều ý kiến cho rằng, sắp tới, nguồn vốn đầu tư Nhật Bản sẽ chảy mạnh vào Việt Nam…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm