Vĩnh Phúc quy hoạch thêm khu công nghiệp hiện đại

Ngày 21/6, Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp cùng Sở Xây dựng tổ chức công bố quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch II.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm