VietinBank dành 3.000 tỷ cho vay lãi suất chỉ từ 9%/năm

VietinBank hiện đang triển khai trên phạm vi toàn quốc hai chương trình tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình với tổng trị giá là 3.000 tỷ đồng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm