Vietbank triển khai dịch vụ giao dịch ngoại tệ kỳ hạn/hoán đổi

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chính thức triển khai dịch vụ giao dịch ngoại tệ kỳ hạn/hoán đổi giữa các cặp đồng tiền VND, USD, EUR, AUD, JPY dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm