Việt-Nga hợp tác xây dựng tuyến đường sắt 170km

Thoả thuận hợp tác này có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm