Việt Nam: Số triệu phú USD tăng 30%

Số lượng triệu phú USD trên toàn cầu đã tăng 8,3% trong năm ngoái, trong đó, lần đầu tiên khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã vượt qua châu Âu về số lượng triệu phú. Số triệu phú ở Việt Nam và Hồng Kông đã tăng thêm hơn 30% trong năm 2010.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm