”Việt Nam chưa đủ nóng để hút vốn ngoại”

Khối ngoại là nhân tố góp phần làm nóng thị trường chứng khoán cuối năm, nhưng theo TS Alan Phan, lượng tiền họ rót vào Việt Nam chỉ bằng một phần mười các nước khác trong khu vực.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm