Việt Nam chiếm 7% thị phần nhập khẩu thủy sản vào Mỹ

(DĐDN) Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Mỹ nhập khẩu thủy sản từ 130 nước trên thế giới. Việt Nam chiếm gần 7% thị phần về giá trị nhập khẩu thủy sản trên thị trường Mỹ, và hơn 8% thị phần về khối lượng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm