Vì sao vốn Nhà nước “chôn” tại DN ?

(DĐDN) – Với tổng vốn chủ sở hữu tính đến hết năm 2012 tại các Tập đoàn, TCty Nhà nước lên tới con số gần triệu tỉ đồng, có thể nói Nhà nước đang nắm tay một nguồn lực lớn. Song vì sao nguồn lực đó vẫn tiếp tục bị “chôn” tại khối DNNN ?

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm