Vay hơn 1 tỷ USD làm tuyến tàu điện ngầm số 2

Hiệp định vay đợt 2 sắp tới với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) sẽ tăng tổng số vốn của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP.HCM lên mức trên 1,37 tỷ USD (tương đương 26.116 tỷ VNĐ).

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm