Vàng-VNĐ-USD: Kênh đầu tư nào hấp dẫn?

Việc siết chặt quản lý vàng miếng được dự báo sẽ ảnh hưởng tâm lý đến nhu cầu nắm giữ vàng hợp pháp của người dân.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm