Tỷ suất Tài sản cố định trên Nợ cố định và Vốn chủ sở hữu

Tỷ suất Tài sản cố định trên Nợ cố định và Vốn chủ sở hữu

Fixed Assets to Long-Term Liabilities and Shareholders’ Equity Ratio
CFOViet.com :: Là tỷ lệ % tiền vốn của doanh nghiệp và khoản vay nợ cố định dài hạn (ngân hàng) được chi tiêu vào tài sản cố định, qua đó đánh giá “sức khỏe tài chính” của doanh nghiệp.Tỷ suất gần giống với tỷ suất tài sản cố định (không tính nợ cố định), nghĩa là càng thấp càng tốt.
Nếu vượt quá 100% nghĩa và vốn cổ đông và vốn vay ngân hàng vẫn chưa đủ để chi trả cho tài sản cố định (văn phòng, xe hơi, máy móc, …)


Công thức:
Tỷ suất này = Tài sản cố định ÷ (Nợ cố định + Vốn chủ sở hữu)

Fixed Assets to Long-Term Liabilities and Shareholders’ Equity Ratio
= Fixed Assets / (Shareholders’ Equity + Long-term Liabilities)

—–
Bài viết cũ: So sánh sự khác nhau với Tỷ suất tài sản cố định
Tỷ suất tài sản cố định (Fixed Assets Ratio) là gì ?

 

Thuật ngữ tài chính:
Fixed Assets to Long-Term Liabilities and Shareholders’ Equity Ratio
Long-Term Liabilities = Fixed Liabilities
Shareholders’ Equity Ratio
Nếu muốn học thêm về Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp,
bạn có thể tham gia khóa học của Akira Lê tại đây:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm