Tỷ suất ngang giá Parity Price & Giá chênh lệch chuyển đổi là gì ?

Trái phiếu chuyển đổi – Convertible Bond (CB) là gì ?
CFOViet.com :: Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu doanh nghiệp mà chủ sở hữu (nhà đầu tư) có khả năng chuyển đổi chúng thành một lượng cổ phiếu tương đương của doanh nghiệp đó.
Đây được xem là sự kếp hợp giữa Trái phiếu và Quyền chọn (Option) mua cổ phiếu với giá ưu đãi trong tương lai. Nói cách khác, nó kết hợp được cả 2 tính chất: tính an toàn của trái phiếu (thu nhập cố định) với tính biến động sinh ra lợi nhuận cao của cổ phiếu.Đặc điểm:
  • Trái phiếu có mức lãi suất thấp.
  • Nếu cổ phiếu có giá tốt, chuyển trái phiếu này thành cổ phiếu để hưởng lợi
  • Ngược lại, nếu công ty hoạt động kém hiệu quả thì trái phiếu sẽ không được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Đặc trưng của Trái phiếu chuyển đổi hoặc Chứng khoán chuyển đổi ( Convertible Securities ) là giá chuyển đổi từ trái phiếu thành cổ phiếu.
Giá chuyển đổi ứng với từng cổ phiếu do công ty quyết định, sao cho thỏa đáng với cả 2 bên. Nếu giá này chênh lệch quá xa so với giá cổ phiếu hiện tại, thì tỷ suất ngang giá (Parity Price) được xem là quá cao (>>1) và cổ đông phải chịu thiệt thòi, và ngược lại.

Giá chuyển đổi thường đi kèm với một trong các thuật ngữ sau:

  • Tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)
  • Hệ số chuyển đổi (conversion ratio)
  • Giá chuyển đổi (conversion price)
  • Tỷ suất ngang giá (parity price)
Nếu giá cổ phiếu tăng quá cao, trên lý thuết nhà đầu tư sẽ thu lợi. Tuy nhiên các công ty sẽ kiềm chế sự chênh lệch này bằng cách “call back”, tức là thu hồi lại các trái phiếu chuyển đổi đó nếu giá cổ phiếu tăng quá cao.Nói chung, trái phiếu chuyển đổi không phải lúc nào cũng hấp dẫn đối với nhà đầu tư.Tham khảo thêm:
http://www.saga.vn/Taichinh/Taichinhquocte/1588.saga
Thuật ngữ tài chính:
Trái phiếu chuyển đổi Convertible Bond (CB) 転換社債,
Tỷ suất ngang giá, Giá tương đương, P Parity Price パリティ価格,
Giá chênh lệch chuyển đổi Conversion premium パリティ乖離率.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm