Tỷ suất Giá / Dòng tiền PCFR (Price/Cash Flow Ratio, P/CF) là gì ?

Tỷ suất Giá / Dòng tiền PCFR ( Price/Cash Flow Ratio hoặc P/CF ) là gì ?
CFOViet.com :: PCFR là tỷ số giữa giá cổ phiếu trên dòng tiền nhàn rỗi (số tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi thanh toán hết toàn bộ chi phí)
PCFR được sử dụng kết hợp với PER để định giá và tính toán xem cổ phiếu giá cổ phiếu hiện tại là rẻ hay đắt, nhằm thay thế cho EPS truyền thống vốn không còn đáng tin cậy, trong bối cảnh nhiều công ty khéo léo lách luật để bóp méo EPS.
Image Source: Bized.co.uk
Công thức:
PCFR = Share Price ÷ Cash flow per Share = Giá cổ phiếu ÷ Dòng tiền ứng với 1 cổ phiếu
Tương tự như PER, chỉ số này cũng tỉ lệ thuận với giá cổ phiếu (Price), vì vậy so với các công ty cùng ngành, nếu có PCFR thấp nghĩa là giá cổ phiếu đang rẻ hơn, đồng thời hoạt động kinh doanh của công ty đang ở trạng thái lành mạnh và vẫn còn tiền nhàn rỗi để trả cổ tức hoặc mua cổ phiếu, nghĩa là thu nhập của cổ đông sẽ tăng lên.
Khác nhau ở chỗ: PCFR ổn định hơn PER, do dòng tiền thường ổn định qua các năm hơn EPS.

Tuy nhiên, PCFR thấp chưa hẳn là tốt, vì lúc đó doanh nghiệp bị xem là dự trữ quá nhiều tiền mặt mà không đầu tư thích đáng để phát triển kinh doanh.

Tham khảo thêm:
http://forum.vietstock.vn/archive/index.php/t-32189.html
http://forum.hscva.net/archive/index.php/t-197.html
http://www.daiwa-am.co.jp/guide/term/ka/kabuka_1.html

Thuật ngữ tài chính – chứng khoán:
Tỷ suất Giá/ Dòng tiền PCFR = Price/Cash Flow Ratio = P/CF
株価キャッシュフロー倍率

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm