Tỷ lệ trả cổ tức (Dividend Payout Ratio) là gì ?

 

Tỷ lệ trả cổ tức (Dividend Payout Ratio) là gì ?

CFOViet.com :: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thuần được trích ra để thanh toán cho cổ đông dưới dạng cổ tức.
Công thức:
Tỷ lệ trả cổ tức = Lượng cổ tức bằng tiền mặt ÷ Lợi nhuận thuần
Tỷ lệ chi trả càng cao nghĩa là công ty đó càng tr­ưởng thành và có lượng lợi nhuận giữ lại lớn. Thông thường các công ty đang phát triển có xu hướng tái đầu tư­ toàn bộ lợi nhuận nên không chi trả cổ tức.

Nếu muốn học thêm về Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, bạn có thể tham gia khóa học của Akira Lê tại đây : http://phantichbaocaotaichinh.com/

Thuật ngữ tài chính – chứng khoán:

Tỷ lệ trả cổ tức = Dividend Payout Ratio
Tỷ lệ cổ tức trên vốn (DOE) Dividend on equity ratio

One comment

  1. Link down tài liệu của các bạn hầu hết là lỗi, bắt đầu mục đích của website là tất tốt, nhưng vì điểm nêu trên mình bắt đầu mất đi thiện cảm đối với các bạn

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm