Tỷ lệ đóng góp quốc dân, Khuynh hướng tiêu dùng, Tỷ suất tiết kiệm gia đình

Thuật ngữ kinh tế – tài chính:
Tỷ lệ đóng góp quốc dân = National Contribution Rate = 国民負担率
Khuynh hướng tiêu dùng = Consumer propensity = 消費性向
Tỷ suất tiết kiệm gia đình = Household savings rate = 家計貯蓄率

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm