Tỷ lệ cung tiền trên GDP (Hệ số Marshallian K) là gì ?

Tỷ lệ cung tiền trên GDP (Marshallian K) là gì ?
Tỷ lệ cung tiền trên GDP, còn gọi là Marshallian K (hệ số K do nhà kinh tế học Marshall đề xướng), là tỷ số giữa cung tiền M2 và GDP, dùng để đo lượng cung tiền hiện tại đang ở mức chấp nhận được hay không.
Công thức:

Tỷ lệ cung tiền trên GDP = Cung tiền ÷ GDP

Marshallian K = Monetary Base ÷ Nominal GDP

  • Cung tiền ở đây bao gồm M2 và CDs (Chứng chỉ tiền gửi)
  • GDP ở đây là GDP danh nghĩa

Nếu K lớn hơn 1 nghĩa là lượng cung tiền quá nhiều và vượt ngưỡng tổng sản phẩm quốc nội GDP. Cung tiền được nới lỏng quá mức là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát tại Việt Nam.

  • Năm 1992 – 1998, tỷ lệ cung tiền (M2 +CDs) trên GDP của Việt Nam chỉ ở mức 20%
  • Năm 2009 tỷ lệ này xấp xỉ 120% (tăng gấp 6 lần trong vòng 10 năm)

Về nguyên tắc thì K thường phải nhỏ hơn 1, nhưng đối với Việt Nam tỷ lệ tăng cung tiền và tín dụng đã tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa, làm cho đồng nội tệ mất giá và giá cả tiêu dùng tăng cao, dẫn đến tình trạng lạm phát như hiện nay.

Từ sau cuộc khủng hoảng 1997-1999, các nước trong khu vực có xu hướng giảm cung tiền, ngoại trừ Trung Quốc và Việt Nam. Tương tự như Việt nam, Trung Quốc cũng đã nâng tỷ lệ cung tiền từ khoảng 20% GDP lên xấp xỉ 120% GDP trong vòng hai thập kỷ ( 1978-1998).

Tham khảo thêm:
http://www.findai.com/yogow/w00375.htm

Thuật ngữ kinh tế – tài chính:
Tỷ lệ cung tiền trên GDP
マーシャルのK (まーしゃるのけー)  
Marshallian K

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm