Tỷ lệ cổ tức trên giá cổ phiếu (Dividend Yield) là gì ?

Tỷ lệ cổ tức trên giá cổ phiếu (Dividend Yield) là gì ?
CFOViet.com :: Là tỷ số giữa cổ tức trong năm gần nhất và giá cổ phiếu hiện tại, phản ánh mối quan hệ giữa cổ tức nhà đầu tư nhận được với thị giá của cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vào.
Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu đang là 100.000 đồng, và cổ tức trong năm gần nhất là 10.000 đồng, thì tỷ lệ cổ tức trên giá cổ phiếu là : Dividend Yield = 10%.
Nhà đầu tư thường dùng giá trị dự đoán của tỷ lệ này để đưa ra quyết định đầu tư. Nếu tỷ lệ này cao nghĩa là doanh nghiệp trả cổ tức cao và có thể giá cổ phiếu đang ở mức chấp nhận được, vì vậy rất đáng xem xét để đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp đó.

Thuật ngữ tài chính – chứng khoán:
Tỷ lệ cổ tức trên giá cổ phiếu = Dividend yield
= 配当利回り [はいとうりまわり]

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm