Tỷ giá: Sóng nhỏ gây bão lớn

Những cơn sóng nhẹ của tỷ giá đã vội tan nhưng nó cũng gây ra những lo ngại không đáng có cho nhiều người.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm