Tỷ giá: “Bình yên” trong thận trọng

Năm 2012 là một năm không “bình yên”với thị trường tiền tệ Việt Nam nhưng lại khá “bình yên”đối với thị trường ngoại hồi và diễn biến tỷ giá USD/VND.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm