Túi xách, ví… tham gia “câu lạc bộ” xuất khẩu 1 tỷ USD!

Đây là mặt hàng có kim ngạch lớn thứ 18 trong tổng số 22 thành viên của “Câu lạc bộ” xuất khẩu 1 tỷ USD.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm