Trước kɦi muốn dùng túi sưởi để giữ ấm cơ tɦể, cнuyên gia kнuyến cáo 3 lưu ý sống còn tránh điện giật, cháy nổ – Ảnh 4.

Trước kɦi muốn dùng túi sưởi để giữ ấm cơ tɦể, cнuyên gia kнuyến cáo 3 lưu ý sống còn tránh điện giật, cháy nổ - Ảnh 4.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm