Trung Quốc tiếp tục bơm tiền cho hệ thống ngân hàng

Sau khi bơm gần 3 tỷ USD vào thị trường tiền tệ hôm 30/7, hôm nay, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bơm 34 tỷ nhân dân tệ (5,5 tỷ USD) thông qua thị trường mở.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm