Trung Quốc hủy kế hoạch xây nhà máy xử lý uranium

Trung Quốc đã hủy kế hoạch xây dựng một nhà máy xử lý uranium ở tỉnh Quảng Đông sau cuộc biểu tình của hàng trăm người vào hôm 12/7.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm