Trao chứng nhận đầu tư 1 tỷ USD cho Samsung Việt Nam

Ngày 20/6, tại Khu công nghiệp Yên Phong I (Bắc Ninh), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư 1 tỷ USD của Dự án Samsung Electronics Việt Nam (SEV3) cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm