Trần Đặng Đăng Khoa – người đầu tiên quyết chơi đến câu 15 ở Ai Là Triệu Phú: Nghe MC đọc xong đã biết không тrả lời được пhưng tính tôi tɦế! – Ảnh 1.

Trần Đặng Đăng Khoa - người đầu tiên quyết chơi đến câu 15 ở Ai Là Triệu Phú: Nghe MC đọc xong đã biết không тrả lời được пhưng tính tôi tɦế! - Ảnh 1.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm