Trái phiếu Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất Đông Á

Lượng phát hành đạt 29 tỷ USD riêng trong quý I, tăng tới 64,6% so với năm ngoái, đã đưa Việt Nam trở thành thị trường trái phiếu Chính phủ tăng trưởng mạnh nhất khu vực, theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm