Trái phiếu Samurai / Tướng quân / Lưỡng tệ là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Trái phiếu Samurai Samurai bond サムライボンド, Trái phiếu tướng quân  Shogun Bond ショウグン債, Trái phiếu lưỡng tệ  Dual currency bond デュアルカレンシー債, Trái phiếu lưỡng tệ đảo chiều Reverse dual currency bond リバースデュアルカレンシー債

Tài Liệu Học Kinh Tế – Chứng Khoán (miễn phí)

Tặng Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên: