Trái phiếu quốc gia (Government Bonds) là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Trái phiếu quốc gia Government Bonds 国債

Tài Liệu Học Kinh Tế – Chứng Khoán (miễn phí)

Tặng Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

  • Trái phiếu ngân sách đặc biệt  Deficit Financing Bonds 特例国債:  Bổ sung vào dự toán ngân sách quốc gia
  • Trái phiếu kiến thiết  Construction Bonds 建設国債:  Xây dựng công trình công cộng
  • Trái phiếu vay gối đầu  借換国債:  Phát hành trái phiếu mới để huy động vốn trả lãi cho trái phiếu cũ

.

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên: