Trái phiếu công ty – Corporate Bond là gì ?

Trái phiếu do công ty phát hành để huy động vốn trực tiếp từ người dân mà không phải trả lãi trung gian cho ngân hàng.
Thuật ngữ tài chính:
Trái phiếu công ty Corporate Bond , Trái phiếu doanh nghiệp
Tài chính gián tiếp Indirect finance  , Tài chính gián tiếp  Indirect finance .

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên: