Trái phiếu chuyển đổi là gì ? ( Convertible Bond – CB )

CFOViet.com :: Trái phiếu chuyển đổi Convertible Bond (CB) là trái phiếu doanh nghiệp được kết hợp bởi: Trái phiếu thường ( lãi suất thấp ) và Quyền chọn mua cổ phiếu với giá ưu đãi.
Đặc điểm chính:
  • Linh hoạt: Có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của công ty đó. 
  • An toàn: Có quyền chuyển đổi nếu công ty làm ăn tốt, hoặc ngược lại.
  • Mua bán trái phiếu: tự do, cả trong và ngoài sàn giao dịch
  • “Chuyển đổi” là thành tố cơ bản của “trái phiếu chuyển đổi”, không thể tách bỏ nó ra để đổi thành trái phiếu đơn thuần. (CFOViet.com)
Thuật ngữ tài chính:  
Trái phiếu chuyển đổi Convertible Bond (CB) = 転換社債

    Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm