Trái phiếu chính phủ là gì ? (Trái phiếu chiết khấu)

Thuật ngữ tài chính:Kỳ phiếu kho bạc  Treasury bills (T-bills)  短期国債(TB),Tín phiếu kho bạc  Treasury notes (T-notes) 中期国債, Trái phiếu kho bạc  Treasury bonds (T-bonds) 長期国債, Hối phiếu tài chính / Chứng khoán ngắn kỳ của chính phủ   Financial Bill (FB) 政府短期証券

Tài Liệu Học Kinh Tế – Chứng Khoán (miễn phí)

Tặng Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

Tín phiếu kho bạc
Treasury notes (T-notes)
中期国債

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên: