TP.HCM sẽ phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu chính quyền

Thường trực HĐND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2013 của UBND TP.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm