TP.HCM dự kiến thu hút 500 triệu USD vốn FDI vào KCN-KCX

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp- khu chế xuất (KCX – KCN) TP.HCM (HEPZA), năm 2013, TP.HCM đề ra chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các KCN – KCX là 500 triệu USD.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm