Toàn cầu hóa trong đầu tư vốn cổ phần và đầu tư mạo hiểm

(DĐDN) – Hội thảo “Toàn cầu hóa đầu tư vốn cổ phần và đầu tư mạo hiểm”, một sự kiện được đồng tổ chức bởi Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Chương trình Quản trị Kinh doanh cao cấp của Đại học Hawai’i(EMBA Hawai’i) mới được diễn ra.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm