Tiêu chí được “tái cơ cấu” từ nguồn vốn ADB

Quyết định 20/QĐ-BTC được Bộ Tài chính ban hành mới đây đã đưa ra những tiêu chí khá cụ thể với các doanh nghiệp nhà nước đang muốn “tái cơ cấu” bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm