Tiết kiệm vẫn là xu hướng tiêu dùng chủ đạo năm 2013

Đây là nhận định của bà Mai Thị Tuyết Hoa, Giám đốc Nghiên cứu người tiêu dùng (NTD) thuộc Công ty Nielsen chuyên nghiên cứu thị trường.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm