Tiếp tục giảm lãi suất với các khoản cho vay cũ

(DĐDN) – Các tổ chức tín dụng tăng cường tiết kiệm chi phí, huy động vốn với lãi suất hợp lý để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, kể cả các khoản cho vay cũ.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm