TienPhong Bank chính thức cung cấp dịch vụ kinh doanh vàng vật chất

(DĐDN) Từ 10/1/2013, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TienPhong Bank) chính thức cung cấp dịch vụ kinh doanh vàng vật chất tại tất cả các điểm giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm