Tiền vẫn vào ngân hàng dù lãi suất hạ

Dù trần lãi suất giảm xuống 7,5%/năm từ 26/3, song tiền vẫn sẽ đổ vào ngân hàng. Đáng lo nhất là, lãi suất cho vay chưa thể giảm mạnh.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm