Tiền thừa, lãi suất chưa chịu giảm?

Mặc dù các ngân hàng đang ứ tiền, lãi suất đầu vào giảm mạnh nhưng lãi suất cho vay vẫn cao.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm