Tiền ơi, về đâu!

Thị trường tiền tệ đang có sự thay đổi khi 2 ngày nay, lãi suất huy động VNĐ được một số ngân hàng điều chỉnh giảm tới 1%.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm