Tỉ giá và những nỗi lo…

(DĐDN) Chỉ trong một thời gian ngắn sau Tết nguyên đán, tỉ giá đã phát tín hiệu leo thang và có lúc đạt mốc giá mới với trên 21.000VND/USD. Tuy nhiên, sau sự can thiệp của NHNN, đường giá của VND/USD đã trở nên bình tĩnh, nhưng DN vẫn còn đó những nỗi lo…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm