Thu 1.172,4 tỉ đồng phí dịch vụ môi trường rừng năm 2012

Sáng 29/3, dưới sự chỉ đạo của Bộ NN- PTNT, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng VN (VNFF) đã tiến hành tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2013 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và quỹ bảo vệ phát triển rừng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm