Thời của đối tác Nhật

(DĐDN) – Cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ tiếp tục là nhà đầu tư số 1 trên thị trường M&A tại VN trong năm nay.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm