Thị trường tương lai là gì ? Futures exchange

CFOViet.com ::Thị trường tương lai ( Futures Exchange ) là thị trường giao dịch các loại dầu, vàng, ngũ cốc, cà phê, … trong đó hợp đồng mua bán được ký kết ở thời điểm hiện tại, và được giao hàng trong tương lai. Nguyên tắc không cho phép hủy hợp đồng. (CFOViet.com)
Thuật ngữ tài chính: Thị trường tương lai, hợp đồng tương lai
Tại sàn giao dịch:
Kết luận:
Các thị trường Giao dịch hợp đồng Tương lai trên thế giới :
Châu Mỹ – Âu – Úc :
Chicago Board of Trade; Chicago Mercantile Exchange/International Monetary Market(Thị trường tiền tệ Quốc tế); Commodity Exchange Inc., New York (Công ty giao dịch Chứng khoán New York); Mid-America Commodity Exchange Inc., Chicago (Công ty giao dịch Chứng khoán Trung Mỹ, Chicago); New York Futures Exchange (Thị trường giao dịch Trương lai New York);
Sydney Futures Exchange, Sydney, Australia (Thị trường giao dịch Tương lai Sydney); the International Futures Exchange (Bermuda) Ltd.; Financial Futures Market, Montreal Stock Exchange, Montreal, Quebec (Thị trường giao dịch Chứng khoán Montreal); Toronto Stock Exchange Futures Market (Thị trường giao dịch Chứng khoán tương lai Toronto); Winnipeg Commodity Exchange; London International Futures Exchange (Thị trường giao dịch Tương lai Quốc tế London); London Metal Exchange;
Châu Á :
Hong Kong Commodity Exchange; the Gold Exchange of Singapore
Tokyo International Financial Futures Exchange (Thị trường giao dịch Tương lai Quốc tế Tokyo).

One comment

  1. cai nay hay lam anh ah

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm